POŁĄCZENIE TRIO LINE POLSKA SP. Z O.O Z IRNHAM SP. Z O.O.

Środa, 16 Luty 2016

Z dniem 29 stycznia 2016 r. Trio Line Polska Sp. z o.o. połączyło się Irnham Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca). Z tym dniem Spółka Przejmująca wstąpiła, we wszystkie prawa i obowiązki Tio Line Polska sp. z o.o. oraz stała się stroną wszelkich umów zawartych przez Spółkę. Jednocześnie Spółka Przejmująca zmieniła swoją dotychczasową nazwę na Trio Line Polska Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O SPORZĄDZENIU PLANU POŁĄCZENIA TRIO LINE POLSKA SP. Z O.O

Czwartek, 29 Październik 2015

W związku z planowanym połączeniem Trio Line Polska Sp. z o.o. z Irnham Sp. z o.o. i w wykonaniu dyspozycji art. 500 § 21 kodeksu spółek handlowych, Zarząd Trio Line Polska Sp. z o.o. udostępnia do publicznej wiadomości plan połączenia sporządzony w dniu 28 października 2015 r. przez Zarządy Trio Line Polska Sp. z o.o. - jako spółki przejmowanej i Irnham Sp. z o.o. - jako spółki przejmującej. Plan połączenia o identycznej treści został udostępniany do publicznej wiadomość także na stronie internetowej Irnham Sp. z o.o.

TOP